maanantai 21. toukokuuta 2012


Hei,

Kevät on kulunut yritysten omien kehittämiskohteiden parissa sekä talvella toteutetun Arctic Snow Room - analyysin parissa. Kohteessä päästiin testaamaan monipuolisesti hankkeen tavoitteita  ja siitä onkin saatu hyviä ideoita ja lähtökohtia tulevalla kaudella suunniteltavaa kohdetta varten.


Arctic Snow Room toteutustiimiä (kuva: Linus Schaaf)


Kohde ulkoapäin kuvattuna (kuva: Linus Schaaf)

 
Pilottikohteen suunnittelussa pidimme hankkeen tavoitteita ohjenuorana, ja pääsimmekin toteuttamaan niitä monipuolisesti. Tavoitteenamme oli osoittaa muotoilun keinojen, kuten käyttäjälähtöiseen suunnittelun, käyttökelpoisuus elämyksellisten ja monitaiteellisten lumi- ja jääympäristöjen suunnittelussa. Huomioimme suunnittelussa  sijoitusympäristön kulttuuriset ja fyysiset erityispiirteet kuten sijainnin, paikan historian ja aiemmat järjestetyt tapahtumat, tekniset rajoitukset, mahdollisuudet jne. Nämä huomioimme pitämällä ideointipalavereita ja yhteistyötapaamisia tilaajien kanssa, taustatutkimuksella, valokuvaamalla ja tekemällä paikkatutkimuksia sijoituspaikoista.   

Muotinäytös toi ihmisiä paikalle sankoin joukoin (kuva: Annamari Manninen)


Tavoitteena projektissa oli tuottaa uutta näkökulmaa lumirakentamiseen sekä testata uusia rakentamismenetelmiä. Tämä tavoite täyttyi, sillä uudet sisällöt kuten muotinäytös, design- näyttely, BRP show room, elokuvanäytökset, toiminnallinen veistosmaailma, installaatiot ja liukumäki tekivät kokonaisuudesta elämyksellisen ja toi uutta näkökulmaa lumirakentamisen ja avasi ajatuksia uusille markkinoille. Uusia rakentamismenetelmiä emme sinänsä kehittäneet projektissa, mutta testasimme haastaviin ympäristöihin tehtävää rakentamista kohteessa.  Tavoitteena oli kehittää paineilmamuottitekniikkaa perinteisten muottien rinnalle jotta voitaisiin monipuolistaa yritysten muottivalikoimia, mutta aiemmin tehtyjä paineilmamuottitestien tuloksia päätimme käyttää pilottikohteen sijaan hankkeen myöhempiä tarkoituksia varten. Yksi tavoite oli käyttää käyttäjälähtöistä näkökulmaa pilottikohteen suunnittelussa, jolloin kohde rakennetaan tilaajien ja sisällöntuottajien ehdoilla. Tämä tavoite onnistui, sillä olimme tiiviissä yhteistyössä tilaajien kanssa suunnitteluvaiheessa jotta tilat sopivat sekä muotinäytöstiimille, että elokuvaesityksille jne. 


Alatasolta (kuva: Linus Schaaf)


Tavoite oli avata lumirakentamisen mahdollisuuksia täysin uusille yrityksille. Tässä tavoitteessa onnistuimme, sillä kohde itsessään oli esimerkki arktisesta muotoilusta ja lumirakentamisen mahdollisuuksista. Pilottikohde oli osa Rovaniemi- Helsinki yhteistyötä World Design Capital Helsinki 2012- teemavuoden tiimoilta, millä saavutettiin sekä kansallista, että jopa kansainvälistä näkyvyyttä. Se huomioitiin eri medioissa hyvin, sillä kohde uutisoitiin YLE:n alueuutisissa, paikallislehdissä ja Rovaniemi Design Week:n sivustolla. Lisäksi saimme yhteydenottoja erinäisiltä kansainvälisiltä blogisivustoilta, jotka kiinnostuivat kohteesta. Pilottikohde toimi arktisen muotoilun showroom:na Rovaniemi Design viikon aikana ja siellä esiteltiin arktista muotoilua yleisölle. Kohde itsessään oli esimerkki arktisen muotoilun monimuotoisuudesta. 

Osatavoitteena oli esitellä kohteessa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan koulutusalojen projektiopintojen yhteistyötä. Yhteistyö näkyi kohteessa monipuolisesti, esimerkiksi muotinäytöksessä jossa esiteltiin opiskelijoiden suunnittelemia vaatteita. Kohde itsessään oli tiedekunnan opiskelijoista koostuvan suunnitteluryhmän tulos, ja veistokset, installaatiot, näyttelyt ja projisoinnit opiskelijoiden suunnittelemia. 


Seuraava toiminto hankkeessamme on osatoteuttajien kanssa järjestettävä ideointipalaveri, jossa perehdymme tarkemmin tuloksiin ja yhteistyönä käynnistämme ensikaudella toteutettavan kohteen suunnitteluprosessin. 

Aurinkoista kevättä toivotellen, 

Lapland Snow Design- tiimi 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti