torstai 15. joulukuuta 2011

15.12.2011 Joulukuuta /December

Hei,

Joulukuu on sujunut pakkasilmoja odotellessa ja paineilmamuottitekniikkaan perehtyessä sekä testein että teoriassa. Kaiken kaikkiaan tekniikan haastavuus sekä mahdollisuudet ovat avautuneet Lapland Snow Design työryhmälle varsinkin näissä haastavissa olosuhteissa. Tarkoitus on avata kokemuksiamme raportin muodossa heti ensi töiksemme ensi vuoden alussa.

Pilottikohteen suunnitteluprosessi on edennyt siihen pisteeseen, että olemme käsitelleet ideointipalaverien satoa ja päätyneet konseptiin johon olemme ryhtyneet sovittamaan vahvistuneita sisältöjä. Olemme saaneet myös suunnittelu- ja toteutustyöryhmät lumiveistoksille, joita tulee noin 12 kappaletta eri puolille pilottikohdetta.

Rovaniemi Design Week kulkee ensivuonna otsikolla KAAMOS ON/OFF. Tätä teemaa sovellamme myös pilottikohteessa.

 terveisin Lapland Snow Design - suunnitteluryhmä

Pikaluonnos konseptista/ Quick sketch from the concept

Ilmakuva konseptista/ Concept from above

----------------------------------------------------------------------------------Hello,

In December we have been waiting for the minus degrees. Meanwhile we have done research of the pneumatic molds both in practice and in theory. All in all the technique has turned out to be quite challenging but also very interesting during the testings. Especially the challenging weather conditions have been very teaching to the Lapland Snow Design team. The plan is to write a raport about the experiences of the testings in January.

The design process of the venue has achieved the point where we have gone through the ideas and ended up to a concept. We also have started to fit the confirmed contents to the concept. We have gathered the snowsculpting teams who will both design and sculpt the snow sculptures. There will be about 12 snow- and ice sculptures around the venue.

The Rovaniemi Design Week has a title "KAAMOS ON/OFF" which means "POLAR NIGHT ON/OFF" in English. The title will also be seen on the venue.


best regards, Lapland Snow Design- team

torstai 1. joulukuuta 2011

Muottien testausta sekä jäädytystä /Testing the new molds and iceing

1.12.2011

Hei,

Pakkasia yhä odotellaan, mutta sillä välin ollaan päästy testailemaan erilaisten paineilmamuottien rakentamista sekä alustavasti jäädytystäkin. Jäädytysten tulokset sijoitetaan Rovaniemen keskustaan esille, kunhan saadaan riittävät pakkaset muottien jäädyttämiseen. Suunnitelmissa on toteuttaa talvipuutarha Lordi- aukiolle, jonka avajaisia vietetään lauantaina 10.12 (säävarauksella). Tarkoitus on jäädyttää 5 metriä korkea kupoli sekä sen viereen jäinen metsä. Olemme testailleet jääpuiden valmistamista sekä erilaisia mahdollisia muotoja, joilla ne voitaisiin toteuttaa. Metsä koostuu yhdeksästä paineilmamuotilla jäädytetystä puusta. Lopullinen puiden määrä selviää ensi viikon jäädytysten perusteella. Tässä muutama kännykkäkuva jäädytystestailuista. Muodot eivät ole lopullisia, mm. pyöreä alaosa on mahdoton jäädyttää tällä tavalla.

Testailut ovat olleet erittäin opettavaisia ja olemme oppineet paljon materiaalista, tekniikasta sekä liitosten tekemisestä pajalla työskennellessämme.

-----------------------------------------------------------------

Hello,

We are still waiting for the frost. Meanwhile we have been able to test building different kind of pneumatic molds. Also we have been able to test the freezing of the molds a bit. The results will be shown in the Rovaniemi city centre as soon as we get enough cold weathers to freeze the molds. The plan is to make an ice garden to the Lordi square, and the opening is planned to be on Saturday 10.12 (depending on the weather). The plan is to make a big dome to the Lordi square and an icy forest next to it. The forest includes 9 trees made from the pneumatic molds. The final number of the trees will be confirmed next week when we can start the freezing of them.
Here are some mobile- phone photos from the testing of the freezing. The shapes are not the ones we will freeze to the centre, for example the rounded lower part of the tree is not possible with this technique.
The testings have been very instructive and we have learned a lot about the materials, the technique and makeing the joints during the workshop.