Lapland Snow Design -hanke


Lapland Snow Design – Lapin lumiosaaminen vientituotteeksi -hanke


Lumi ja jää ovat talvimatkailun keskeisiä vetovoimatekijöitä. Lumi- ja jäätaidetta, muotoilua ja rakentamista voidaan käyttää nykyistä paljon monipuolisemmin ja mittavammin talvimatkailun osana ja vetovoimatekijänä. Rakennetut lumi- ja jääympäristöt elävöittävät olemassa olevia ja luovat uusia matkailukohteita. Talvitaidetapahtumat ja -ympäristöt tuovat matkailuun luonnon ja urheilun lisäksi uutta kulttuurista sisältöä, minkä avulla voidaan tavoittaa uusia kohderyhmiä. Laadukkaasti toteutetut tuotteet kotimaassa lisäävät kansainvälistä kiinnostusta ja avaavat väylää myös ulkomaisille markkinoille. Muotoilua voidaan käyttää tuotteiden lisäksi myös rakentamisessa käytettävien rakenteiden ja työvälineiden kehittämiseen.
 
Lapin lumi- ja jäärakentaminen on ainutlaatuinen ja tärkeä osa Lapin profiloitumisessa arktisen muotoilun ja kulttuurin osaajaksi kansallisesti ja kansainvälisesti. Lapland Snow Design -hankkeen päätavoitteena on kehittää muotoilun avulla Lapin lumiosaaminen kilpailukykyiseksi vientituotteeksi koulutusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyönä.

Vientituotteella tarkoitetaan rakennettujen jää- ja lumiympäristöjen sekä niihin liittyvien tapahtumien käyttäjälähtöistä suunnittelua, muotoilua ja laadukasta toteutusta, josta hankkeen osapuolet vastaavat yhdessä ja jota myydään palveluna ulkomaisille asiakkaille.

Lapland Snow Design -hankkeen tavoitteena on:
  • vahvistaa yritysten muotoiluosaamista sekä valmiuksia kansainvälisen tason markkinointiin
  • kehittää rakennettujen lumi- ja jääympäristöjen sekä niihin liittyvien tapahtumien suunnittelu-, muotoilu- toteutus-, markkinointi- ja koulutusmalli
  • hyödyntää monipuolisesti käyttäjälähtöisen suunnittelun, palvelumuotoilun, ympäristö- ja yhteisötaiteen sekä elämysteollisuuden työskentelytapoja ja uusinta teknistä tietoa
  • luoda mahdollisuuksia uudenlaiseen ja innovatiivisempaan tuotekehittelyyn
  • yhteisesti rakennettujen kokonaisuuksien kautta parantaa mahdollisuuksia päästä vielä saavuttamattomille kansainvälisille markkinoille

Hanke on Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan hallinnoima yhteisrahoitteinen hanke, jonka rahoittavat Lapin liitto / Pohjois-Suomen EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto), Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Rovaniemen Kehitys, Valosa Design, Arctice, Arctic SnowHotel ja SnowKemi.

Hankkeen kesto: 

1.8.2011 - 31.12.2013

Arctice
Valosa Design

 

 

Lapland Snow Design - Snow Expertise from Lapland as an Export Product

The project is aimed at combining design competence, Lapland's winter art and events, and snow and ice construction technologies in order to develop an export product in co-operation with educational organisations and businesses.

The objective is to develop an internationally competitive service innovation product to leverage Lapland's versatile expertise of snow-related technologies and applications in different events and offerings of the tourism industry.

Businesses work together with educational organisations on the design and implementation of different types of snow and ice environments and the development of marketing concepts throughout the project. The working methods and latest technical data of user-oriented design, service design, environmental & community art and the adventure activity industry are exploited and leveraged in project activities. The project is based on collecting, combining, disseminating and applying multidisciplinary knowledge.

Businesses can increase their know-how in the development of demanding snow and ice technology applications by using their combined resources and versatile expertise areas. Lapland Snow Design provides opportunities for groundbreaking product development and creates inroads to new international markets.Project term: 1 August 2011 – 31 December 2013
This blog will follow the project progression and also documents the process.
 
A warm welcome to follow the project through this blog!