Yhteystiedot


Antti-Jussi Yliharju
Projektipäällikkö / Project Manager
Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta / University of Lapland, Faculty of Art and Design
PL 122, 96101 ROVANIEMI / P.O. Box 122, FI-96101 ROVANIEMI, Finland
040 484 4409 / +358 40 484 4409